Voor- en nadelen van het ondernemerschap als ZZP-er of zelfstandige

Geplaatst op door

Steeds meer mensen lijken te kiezen voor het ondernemerschap als zelfstandige, vaak als ZZP-er, een zelfstandige zonder personeel. Soms komt de keuze voort uit een noodzaak, soms is het een meer positieve keuze. Maar in alle gevallen geldt dat er een aantal grote voordelen aan het ondernemerschap als zelfstandige zitten, maar daarnaast ook wat nadelen. Ik zet ze in het kort op een rij.

Voordelen ZZP

  • Als zelfstandige ZZP-er heb je een aantal fiscale voordelen zoals onder andere de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de MKB-vrijstelling, de investeringsaftrek of de research- en developmentaftrek.
  • Jij bent als ZZP-er je eigen baas. Je bent alleen aan jezelf verantwoording schuldig en je bent volledig vrij bijvoorbeeld in het kiezen en aannemen van klanten, het bepalen van jouw tarief en het indelen van jouw tijd.

Fiscale voordelen ZZP-er

Voor- en nadelen van ZZP-er

De fiscale voordelen van het ondernemerschap zijn aantrekkelijk, maar je komt er niet altijd zomaar voor in aanmerking. Zo kom je als ZZP-er pas in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek en starteraftrek als je minimaal 1.225 uur per jaar besteed aan uw ondernemerschap. Belangrijk is dan ook dat je hier een goede urenadministratie van bijhoudt.
Voor de MKB-winstvrijstelling en de investeringsaftrek kom je als ondernemer altijd in aanmerking. Maar dan moet je wel voor de belastingdienst een ondernemer zijn.

Ondernemerscheck

Of je een ondernemer bent wordt vanaf 1 mei 2016 bepaald aan de hand van een viertal cruciale criteria: zelfstandigheid, continuïteit, ondernemersrisico en de omvang van uw bedrijf. Je kunt jezelf toetsen op de verschillende onderdelen via de Ondernemerscheck van de belastingdienst. Per onderdeel kun je dan zien of je voldoet aan de vereisten. Tevens zie je wat de zwakke punten zijn. Die kun je vervolgens wel bijstellen in je bedrijfsvoering.
Ben je volgens de Ondernemerscheck ondernemer voor de inkomstenbelastingen dan word je in eerste instantie wel automatisch als ondernemer aangemerkt door de belastingdienst. Maar let wel op, er vindt altijd nog een beoordeling plaats na de aangifte inkomstenbelastingen.

Modelovereenkomsten

Is er twijfel mogelijk over je ondernemerschap op het punt van de zelfstandigheid dan is het raadzaam om overeenkomsten met opdrachtgevers te sluiten die ofwel overeenkomen met een van de algemene modelovereenkomsten van de belastingdienst, de branche of doelgroep specifieke modelovereenkomsten of een van de individuele overeenkomsten. Of je legt jouw specifieke overeenkomst ter goedkeuring voor aan de belastingdienst. Krijgt je goedkeuring of gebruik je een modelovereenkomst volgens de regels d.w.z. je werkt ook overeenkomstig de overeenkomst, dan hebben jij en jouw opdrachtgever zekerheid over de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking of niet. De opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen en werkgeverspremies af te dragen.
Werken volgens een (model)overeenkomst geeft echter nog geen zekerheid over het ondernemerschap voor de inkomstenbelastingen. Er zijn nog andere criteria waarop je beoordeeld wordt.

Ondernemer

De belastingdienst kent het begrip ZZP-er niet. Voor hen bent u ondernemer in de vorm van bijvoorbeeld een eenmansbedrijf, als vennoot in een Vennootschap onder Firma (VOF) of als DGA (Directeur- Groot Aandeelhouder) in een BV.
De belastingdienst maakt daarnaast onderscheid in het ondernemerschap voor de inkomstenbelastingen en het ondernemerschap voor de omzetbelasting. Opvallend is dat je al snel ondernemer bent voor de omzetbelasting maar dat er meer eisen gesteld worden aan het ondernemerschap voor de inkomstenbelastingen.

Nadelen ZZP

Natuurlijk zijn er ook nadelen verbonden aan het ondernemerschap als ZZP-er. De belangrijkste zijn:

  • Euro (Photo by Christopher Lotito)
    Je moet tegen de onzekerheid kunnen waarmee je te maken krijgt. Enerzijds zit je soms met de vraag ‘hebt ik wel voldoende klanten of verdien ik genoeg’ en anderzijds is het weer ‘heb ik het niet te druk’ of ‘kan ik het nog wel aan’?
  • Je moet zelf zorgen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering en/of een pensioenregeling.
  • Zelfstandig ondernemers hebben geen recht op een WW-uitkering, omdat zij niet in loondienst werken.
  • Je moet zelf uw klanten werven.

Maar heb je eenmaal gekozen voor het ondernemerschap bijvoorbeeld als ZZP-er, zorg dan voor een goede administratie. Lees hier meer over in het artikel ‘Waarom is een goede administratie of boekhouding voor ZZP-ers belangrijk?’. Of twijfel je tussen uitbesteden of zelf doen, lees dan eerst het artikel ‘Administratie of boekhouding: uitbesteden of zelf doen?’.

Louis Bouten

Louis Bouten
Tarthorst 859
6708 JD Wageningen
Tel. 06-50231962

Meer contactgegevens vindt u op de contactpagina.