Privacy verklaring website louisbouten.nl

Geplaatst op door

Eigenaar

De website louisbouten.nl is eigendom van Louis Bouten Dienstverlening, Tarthorst 859, 6708 JD Wageningen, tel. 06-50231962, email: louis@louisbouten.nl

Doeleinden

Via de website louisbouten.nl worden geen privacygevoelige gegevens of persoonsgegevens verwerkt. Alleen als je een reactie plaats bij een van de artikelen dan worden jouw naam, emailadres en ip-adres geregistreerd. De naam en het emailadres worden niet gecontroleerd en kunnen fictief zijn. Voordat een reactie wordt toegelaten, wordt deze gescreend op de inhoud.

De naam die jij opgeeft, wordt ook getoond op de website. Het email- en ip-adres worden niet getoond. Deze zijn alleen zichtbaar voor de eigenaar.

Deze gegevens worden alleen gebruikt om jou te benaderen in uitzonderlijke gevallen namelijk wanneer er sprake is van een algemeen of specifiek belang van degenen die gereageerd hebben. Dit heeft zich tot nu toe éénmaal voorgedaan. Commerciële doeleinden zijn zeker uitgesloten.

Google Analytics

De website maakt gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van bezoekersgegevens. De instellingen van Google Analytics zijn zodanig dat deze voldoen aan de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens (versie 27 augustus 2018). Dit houdt in dat laatste octet van het ip-adres is gemaskeerd.

Ook ‘gegevens delen’ is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Verder gebruik van cookies

Er wordt er geen gebruik gemaakt van andere cookies.

Inzage en correctie

Je kunt altijd verzoeken om een correctie of verwijdering van jouw reactie op een van de artikelen. Richt je verzoek aan louis@louisbouten.nl

Beveiliging

Er zijn passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. Zo heeft alleen de eigenaar toegang tot jouw gegevens. Verdere toegang tot de gegevens is afgeschermd.
Gegevens die je invult op het reactieformulier worden tijdens de verzending versleuteld. De verzending van gegevens vindt via een beveiligde verbinding plaats.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De eigenaar bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG).

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.