Werken als huishoudelijke hulp en de belastingen

In dit artikel zet ik de verschillende aspecten op een rij van het werken als huishoudelijke hulp en de belastingen met name de omzetbelasting (BTW) en de loon- of inkomstenbelastingen.
Het artikel is geschreven voor de huishoudelijke hulp zelf. Een particulier die een huishoudelijke hulp heeft of inhuurt, heeft alleen met de belastingen te maken wanneer deze hulp valt onder de regeling Personeel aan huis (zie hieronder).

Bij huishoudelijk werk kun je denken aan:

 • schoonmaken van het huis;
 • koken, wassen, strijken;
 • ramen lappen;
 • uitlaten van de hond;
 • grasmaaien en snoeien van de tuin;
 • oppassen op de kinderen;
 • boodschappen doen.

In dit artikel is soms sprake van thuiszorg. Thuiszorg kan huishoudelijke hulp zijn maar is vaker verzorging en/of verpleging. Er is een groot verschil in behandeling van met name de omzetbelasting.

De eerste vraag die je jezelf moet stellen is of je aan het werk gaat (of bent) als particulier of als ondernemer (ZZP-er). Dat is de hoofdindeling hieronder.

Werken als particulier

Regeling Dienstverlening aan Huis

Schoonmaakspullen voor huishoudelijk werk

Voor particulieren als huishoudelijke hulp is er de ‘Regeling Dienstverlening aan Huis’.  Hierbij gaat het om zogenaamde ‘witte werksters’.
Je hebt vaak wel een arbeidsovereenkomst (zeker aan te bevelen), maar de  opdrachtgever hoeft geen loonbelasting en premies af te dragen. Je moet zelf wel aangifte doen van je inkomsten voor de inkomstenbelastingen en wel onder ‘Inkomsten uit overig werk’.

Een belangrijke voorwaarde voor deze regeling is dat je maximaal drie dagen per week voor een en dezelfde opdrachtgever mag werken. Hoeveel uur je op een dag maakt voor die opdrachtgever, is niet van belang. Werk je 1 uur per dag dan geldt dat als een hele dag.
Je mag wel meer opdrachtgevers hebben op één dag.
Omzetbelasting is hier niet aan de orde, want je bent geen ondernemer. Je hoeft je ook niet in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.
Inkomstenbelastingen betaal je in principe wel, maar je kunt geen gebruik maken van de voordelen van het zelfstandige ondernemerschap zoals bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en/of MKB winstvrijstelling.
Ook kan dit extra inkomen invloed hebben op je toeslagen.

Nadeel
Nadeel van deze regeling is ook dat je niet bent verzekerd tegen werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid en ziekte. Dat ben je ook niet als zelfstandige maar wel als je in loondienst bent van de opdrachtgever zoals bij de regeling Personeel aan huis.
Je kunt je wel vrijwillig verzekeren (als alfahulp of particuliere hulp) bij het UWV voor ziekte, werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid. Dat moet wel binnen 13 weken nadat je als zelfstandige bent begonnen.

Voor meer informatie over deze regeling kun je o.a. terecht op de website van de belastingdienst, op rijksoverheid.nl of bij Ik zoek een witte werkster.

Regeling Personeel aan huis

De Regeling Personeel aan Huis geldt voor degenen, die meer dan drie dagen voor eenzelfde opdrachtgever werken. Er is dan sprake van een dienstverband met alle consequenties van dien. De opdrachtgever moet loonheffing en werkgeverspremies afdragen. Dat mag wel volgens een vereenvoudigde regeling. Dat wil zeggen, de aangifte hoeft maar een keer per jaar. Als hulp ben je dan ook verzekerd voor werkeloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Alfahulp
Alfahulpen (soms geschreven als alphahulp) zijn degenen die in de thuiszorg huishoudelijke werkzaamheden verrichten en niet verzorgen, verplegen of begeleiden.
Alfahulpen kunnen in dienst zijn van de patiënt. Afhankelijk van het feit of ze meer of minder dan drie dagen werken bij één cliënt, vallen ze dan onder de regeling Dienstverlening aan Huis of Personeel aan Huis. De cliënt kan de hulp bijvoorbeeld financieren uit een persoonsgebonden budget.

Thuishulp
Naast alfahulpen zijn er nog thuishulpen. Voeren alfahulpen HV1 werk (huishoudelijke verzorging 1) uit, bij thuishulpen is dat het iets intensievere HV2 (huishoudelijke verzorging 2). Bij een alfahulp heeft de cliënt de regie over de taken van de hulp, bij de thuishulp is er sprake van een afname van zelfregie en verminderde sociale redzaamheid.

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
In het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) mogen thuiszorgorganisaties alleen alfa- of thuishulpen inzetten die in dienst zijn bij hen. Daarmee zijn deze alfa- en thuishulpen natuurlijk ook verzekerd van uitkeringen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid.

Werken als ondernemer (zzp-er, eenmansbedrijf)

Wil je als freelancer of ondernemer aan de slag als huishoudelijke hulp dan zijn er voor- en nadelen. Als ondernemer moet je inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Deze geeft jouw gegevens dan door aan de belastingdienst. Daar krijg je te maken met twee belastingen: de omzetbelasting en de inkomstenbelastingen. Of je ondernemer bent (de belastingdienst kent het begrip ‘freelancer’ of ‘zzp-er’ niet), wordt dan voor elk van deze belastingen apart bepaald. Voor de omzetbelasting ben je al snel ondernemer, namelijk als je regelmatig werk tegen betaling verricht.

Ondernemerscheck
Om voor de inkomstenbelastingen als ondernemer aangemerkt te worden, worden er meer eisen gesteld.  Er zijn vier belangrijke criteria: zelfstandigheid, continuïteit, ondernemersrisico en de omvang van je bedrijf.
Je kunt voor jezelf nagaan of je voldoet aan deze criteria via de Ondernemerscheck van de belastingdienst. Per onderdeel kun je dan zien of je voldoet aan de vereisten. Tevens zie je dan wat de zwakke punten zijn.  Die kun je dan eventueel bijstellen in je bedrijfsvoering om toch aangemerkt te worden als ondernemer.

Omzetbelasting

De omzetbelasting is een lastige. Je hebt hierbij te maken met verschillende tarieven (21%, 6% of 0%) en vrijstellingen.

Vrijstellingen

 • Er is een vrijstelling van omzetbelasting voor langdurige zorg (Wet Langdurige Zorg, WLZ). De Wet Langdurige Zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
  Langdurige zorg is zorg voor mensen die meestal 24 uur per dag toezicht moeten hebben of altijd zorg moeten kunnen krijgen. Dat kan ook thuis het geval zijn. Maar dan moet er wel een indicatiebesluit op grond van de WLZ zijn waarin vastgesteld is dat de persoon op die zorg is aangewezen. Hieronder valt ook huishoudelijke hulp als de persoon niet verblijft in een instelling.
  De zorg kan gegeven worden in de vorm van een PGB (PersoonsGebonden Budget) of Zorg in Natura (ZiN).
 • ZZP’ers die in de zorgsector werken en rechtstreeks factureren aan cliënten, zorginstellingen, zorgkantoren of ziekenhuizen zijn vrijgesteld van btw-afdracht. Daarvoor moest je wel eerst in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) geregistreerd zijn of bij een ander van toepassing zijnde register. Of er moet sprake zijn van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau als de medische beroepsbeoefenaar. Huishoudelijke hulp valt hier echter niet onder.
  Een belangrijke voorwaarde is verder dat er geen sprake is van een gezagsverhouding tussen degenen die het werk verrichten en de instelling. Zie ook de paragraaf Modelovereenkomsten in het artikel ‘Voor- en nadelen van het ondernemerschap als ZZP-er of zelfstandige’.
 • Zorg in het kader van de WMO is vrijgesteld van omzetbelasting, maar alleen als de zorg gedaan wordt bij beschikking van de gemeente of volgens de criteria door de gemeente opgesteld.
  Het gaat hierbij o.a. om het schoonhouden van woning en kleding en ondersteuning bij de verzorging.
  Een aantal WMO-diensten zijn overigens niet vrijgesteld van BTW:
  •    het doen van aanpassingen aan, op of in de woonruimte;
  •    het verrichten van onderhoud of herstelwerkzaamheden aan, op of in de woonruimte;
  •    hovenierswerkzaamheden;
  •    vervoersdiensten.

Onderaannemer
Een ZZP-er kan als onderaannemer van een thuiszorgorganisatie ook BTW-vrijgesteld zijn voor deze diensten als de ZZP-er aansprakelijk is voor het resultaat, de inhoud en de kwaliteit van die werkzaamheden. Tevens moeten de aard van de werkzaamheden duidelijk omschreven zijn (al hoeft dat niet in detail) en er mag geen arbeids- of uitzendovereenkomst zijn of een andere gezagsverhouding met de thuiszorgorganisatie. Dat kan als er gewerkt wordt volgens een van de hiervoor genoemde modelovereenkomsten.

Spic-en-span-(photo-by-vito-fun)-300

9% BTW
Schoonmaakwerk in de woning valt onder het 9%-tarief. Het gaat hierbij louter om schoonmaken in de woning. Schoonmaakwerkzaamheden aan de buitenkant van de woning vallen onder het 21%-tarief. Dat geldt ook voor specifieke schoonmaakdiensten, zoals schoorsteenvegen en CV-reiniging of schoonmaakwerkzaamheden die met speciale apparatuur worden uitgevoerd, zoals het in de was zetten van parketvloeren, het reinigen van portieken met hogedrukreinigers, brand- en roetreiniging, schoonmaak bij zware vervuiling, reiniging waterschade, ontruimen en reiniging na overlijden bewoner

21% BTW
Voor alle overige situaties, diensten en goederen, geldt het tarief van 21% omzetbelasting.

Combinatie van diensten met verschillend tarief
Lever je een combinatie van goederen en/of diensten met verschillend tarief, dan is die combinatie één goed of dienst als de gemiddelde consument de combinatie ziet als één geheel. Het tarief dat dan gehanteerd moet worden is dat wat hoort bij het hoofdbestanddeel van de dienst. Dus als je voornamelijk binnenshuis schoon maakt en af en toe de ramen aan de buitenkant lapt, dan mag je dit onder het 6% tarief laten vallen.
Is er sprake van een combinatie van diensten waarbij deze diensten hun zelfstandigheid behouden d.w.z. ook apart afgenomen kunnen worden, dan moeten de bijbehorende tarieven gehanteerd worden.

Bemiddeling en uitzendconstructies zijn niet vrijgesteld
Bij het ter beschikking stellen van arbeid, zoals bij medische of huishoudelijke uitzendbureaus geldt de BTW-vrijstelling niet en moet 21% BTW afgedragen worden.

Inkomstenbelastingen

Over alle inkomsten als particulier of als ondernemer moet u inkomstenbelastingen afdragen. Natuurlijk mogen de kosten die u voor de inkomsten moet maken in mindering gebracht worden op de inkomsten.

Huishoudelijke-Hulp- (photo-by-ryan-harvey)-300
Hulp bij het schoonmaken

Als particulier geeft u uw inkomsten (en lasten) op bij ‘Inkomsten uit overig werk’ en als ondernemer doet u dat via de aangifte als ondernemer aan de hand van uw jaarrekening.
Voor de ondernemer is het dan nog belangrijk of er voldoende uren gemaakt zijn om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek en eventueel de startersaftrek. Hoe dit precies zit, leest u in mijn artikel ‘Maakt u voldoende uren voor de zelfstandigenaftrek?’.

40 Replies to “Werken als huishoudelijke hulp en de belastingen”

 1. Beste Louis,

  Naast mijn werk bij een zorginstelling (8 uur per week) wil ik gaan werken via de regeling Dienstverlening Aan Huis voor circa 20 uur per week.

  Het is werk bij meerdere opdrachtgevers waarbij ik bij iedere opdrachtgever maximaal 3 dagen per week werk verricht.

  Ik kan nergens vinden of je nu wordt aangemerkt als ondernemer voor de omzetbelasting en of ik me verplicht moet inschrijven bij de KVK.
  Het is wel de bedoeling dat ik ook PGB zorg (formele tarief) ga geven.

  Is het uurtarief van invloed op het feit dat je ondernemer voor de omzetbelasting bent.

  Ik hoop dat je me kunt helpen.

  Hartelijke groet,
  Eline

  • Beste Eline,

   Voor het werken via de regeling Dienstverlening aan Huis staat in het artikel: Omzetbelasting is hier niet aan de orde, want je bent geen ondernemer. Je hoeft je ook niet in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Duidelijker kan het niet, lijkt mij.

   Of dit werk betaald wordt uit een PGB, is niet van belang. Als het ander werk is, dat je gaat doen en dat betaald wordt uit een PGB, dan kan het anders zijn. Daar kan ik verder niets over zeggen.

   Succes met alles,

   groet, Louis.

 2. Het is interessant om te lezen dat schoonmaakwerk in een woning onder een lager BTW tarief valt. De opa van mijn man is overleden en we overwegen iemand in te schakelen voor een schoonmaakbeurt en woningontruiming na overlijden. We gaan verschillende offertes opvragen en zullen een oogje op de tarieven houden. Bedankt voor de tip!

 3. Ik.ben ZZPer, niet in de zorg.
  Stel je voor iemand heeft een WMO of PGB budget en wil me inhuren voor huishoudelijk werk. Waar moet ik en de ander op letten?

 4. Wat voor mij onduidelijk blijft is het volgende: het betreft een contract voor max 3 dagen per week. Indien de werkzaamheden variëren omdat er geen sprake is van vaste dagen per week en er eventueel een enkele week met meer dan 3 dagen tussen zit en er ook weken zijn van minder dan 3 dagen, maar over het gehele jaar evt. maand genomen het maximum van 3 dagen per week niet wordt overschreden. Geeft dit problemen?

  • Beste Jan,

   In de regeling staat steeds: ‘doorgaans op minder dan vier dagen per week’. Dat laat dus ruimte om wat te variëren, maar hoeveel, ik zou het niet durven zeggen. Niet te gek maken, lijkt mij.

 5. Goedemiddag,
  Wat een duidelijk verhaal. Wel heb ik over mijn huidige situatie een vraag.
  Ik werk ongeveer 24 uur per week als huishoudelijk hulp bij veel verschillende huishoudens. Vooralsnog doe ik dit conform de regeling ”dienstverlening aan huis” ,maar omdat ik ook voldoe aan de eisen om in aanmerking te komen voor de aftrekposten als ik dit zou doen als ZZP’er twijfel ik of ik niet verder moet gaan als ZZP’er. Ervan uitgaande dat ik in aanmerking kom voor de KOR regeling en geen btw in rekening hoef te brengen is dit financieel waarschijnlijk een betere optie. Of zie ik iets over het hoofd? Ik ben me bewust van de extra administratieve lasten. Ik vraag me alleen af of ik bij een overgang naar ZZP ook contracten met mijn opdrachtgevers moet hebben en wat er eventueel verder nog moet veranderen? Ben erg benieuwd naar uw reactie

 6. Beste,

  Wat een fijn overzicht! Ik ben nu zelf aan het bedenken wat de juiste beslissing is.
  Mijn kinderen moeten naar de kinderopvang als ik ga werken (is nodig financieel).
  Maar ik zit er dus mee of ik uberhaupt kinderopvangtoeslag krijg als ik als zzper bij mensen huishoudelijk werk ga doen.. ik kan dit nergens goed vinden…

  Als ik als particulier aan het werk ga, dus onder de regeling dienstverlening aan huis weet ik dat ik geen recht heb op kinderopvangtoeslag.

  Heeft u een idee hoe het dan zit als je zzper bent?
  (ga drie ochtenden per week werken bij 3 verschillende opdrachtgevers (particulieren))

  • Beste Marjolein,

   Ik ben geen expert op het gebied van de kinderopvangtoeslag, maar als ik kijk naar de voorwaarden om kinderopvangtoeslag te krijgen, dan gaat het er om dat je geld verdient met werk en er belasting over betaalt.
   Als je werkt onder de regeling dienstverlening aan huis krijg je daar voor betaald en je geeft het op bij de aangifte inkomstenbelastingen als inkomsten uit overig werk. Ofwel je voldoet aan de voorwaarde dat je werkt en er belasting over betaalt.
   Of je daadwerkelijk ook belasting moet betalen hangt natuurlijk af van de hoogte van je inkomen, maar dat is verder niet belangrijk, in principe betaal je belasting.

   Op de pagina van de dienst toeslagen worden een aantal op voorbeelden gegeven van wat telt als werk. Ik zou dienstverlening aan huis scharen onder de noemer ‘freelancer’.

 7. Hallo ik ben schoonmaakster en ik wil graag wit gaan werken met hoeveel belasting per uur moet ik dan rekening houden ?

  • Beste Marynka,

   Als je de omzetbelasting bedoelt, dan staat een en ander in het artikel. Gaat het om de inkomstenbelastingen dan is het geen simpel te beantwoorden vraag. Het hangt van verschillende factoren af zoals je persoonlijke situatie, hoeveel belasting je uiteindelijk moet betalen. Geen vraag om hier verder te beantwoorden dus. Zoek hiervoor eventueel hulp bij een administratiekantoor of boekhouder.

 8. Beste Louis, mag je onder de regeling dienstverlening aan huis een onbeperkt aantal werkadressen hebben? Ik betwijfel of het zin heeft om me in te schrijven bij de KVK aangezien ik toch geen recht heb op de ondernemersregelingen. Ondermeer omdat ik als hulp niet zelfstandig genoeg kan werken (mensen geven toch aanwijzingen) en ik geen vervanger kan sturen als ik ziek ben. De verdiensten zal ik sowieso moet aangeven onder Resultaat overige werkzaamheden. Ik vraag me sowieso af of hulpen ooit als ondernemer voor de inkomstenbelasting worden gezien. Waar zit dan het grote voordeel van inschrijven bij de KVK behalve dat ik misschien een iets hoger uurtarief kan vragen?

  • Beste Janette,

   Als je alleen aan dienstverlening aan huis doet dan lijkt mij inschrijven bij de KvK ook niet zinvol. Het kan een wat betrouwbaardere indruk maken als je bij de KvK ingeschreven staat, maar voor particuliere opdrachtgevers is dat meestal niet zo interessant.

 9. Hallo,
  ik werk als schoonmaakster bij mensen thuis, maar ik wil mijn eigen schoonmaakbedrijf beginnen en bij zelfde mensen wit te gaan werken en als het mij lukt groter gaan doen.zou het beter zijn?

  • Beste Haryette, dit is een vraag waar veel bij komt kijken om die goed te kunnen beantwoorden zoals hoe je persoonlijke situatie is. Niet geschikt om dat hier verder te behandelen dus.

 10. Het is heel fijn om al deze informatie over belastingen voor huishoudelijke hulp en zorgverleners eens op een rijtje te hebben. Vooral aan de BTW-tarieven zitten nogal wat haken en ogen. Ik zet je artikel bij mijn favorieten om mijn eigen situatie tegen het licht te houden.

 11. Bedankt voor het delen van dit interessante artikel. Ik zou graag huishoudelijke hulp willen aanbieden en ben mij aan het verdiepen in de mogelijkheden om voor mijzelf te werken. Het lijkt me erg fijn om daarnaast ook mensen te begeleiden in het dagelijks leven. Ik ga mij goed verdiepen in het belastingaspect.

 12. Dag Louis, ik wil u iets vragen. Als ik als freelance huishoudelijke hulp met een Var Row bij particulieren ga werken, is het dan alsnog mogelijk dat de Belastingdienst mij als werknemer ziet en er loonheffing moet worden afgedragen?

  • Beste Sandra,

   De VAR verklaringen zijn per 1 mei 2016 afgeschaft, dus ook de VAR-ROW. Ze zijn vervangen door de Modelovereenkomsten Wet DBA. De vraag is wel of je zo’n DBA nodig hebt. Zolang je voldoet aan het vereiste dat je niet meer dan drie dagen per week voor een en dezelfde particulier werkt, dan is dat niet nodig.

 13. Beste Lious,
  Als ik als particulier iemand wilt vragen om bij thuis 3 uur per week te komen schoonmaken, via de dienstregeling aan huis, kan ik dat dan als aftrekpost invullen bij de belastingdienst? ik wil graag alles wit doen en mijn hulp ook.
  Zij wilt haar eigen bedrijf gaan beginnen met hulp in huishouden, en ik wil haar graag wit betalen.
  Mvg,
  Patricia

  • Beste Patricia,

   Het is natuurlijk prima als je iemand op deze manier wilt helpen een eigen bedrijf op te starten. Maar jouw kosten zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelastingen. Het voordeel voor jou is dat je geen loonbelasting hoeft te betalen.

 14. Op dit moment werk ik 20 uur, verdeeld over 3 dagen, als huishoudelijke hulp bij 1 opdrachtgever op basis van zelfstandig ondernemerschap waarbij ik 22,50 euro per uur verdien. Ook heb ik nog een nul-urencontract voor administratief werk bij een makelaar, waar ik hooguit 8 uur per week werk. Aangezien de regels strenger gaan worden voor zelfstandig ondernemerschap ben ik nu aan het kijken wat straks in 2018 nog wel kan. De opdrachtgever wil het liefste op dezelfde voet doorgaan maar dan moet het natuurlijk wel kunnen volgens de nieuwe regels en als het echt niet kan dan krijg een arbeidscontract waarbij ik dan 13,50 per uur zal gaan verdienen want hij wil me niet kwijt.
  Wat zou slim zijn in deze situatie? En wat zijn er nog meer voor mogelijkheden?

  • Beste Annette,

   Andere mogelijkheden om voor iemand te werken zijn er niet veel. Via een uitzendbureau zou kunnen, maar daar zijn jullie beide waarschijnlijk niet mee geholpen.
   Als je geen zelfstandig ondernemer bent volgens de regels, dan is een arbeidscontract noodzakelijk. Het uurloon lijkt mij niet onaardig in vergelijking met je uurtarief. Bedenk dat je met een arbeidscontract meerdere voordelen hebt die je als zelfstandige ondernemer niet hebt zoals een pensioenvoorziening en een uitkering bij ziekte.

   • Beste Louis,

    Dat idee had ik ook al wel maar wilde graag een oordeel van u.
    Wat houdt eigenlijk dan het idee van “witte werkster” in? Is daar een max aantal uren per week voor?
    Alvast bedankt voor uw antwoord.

    Mvg. Annette

    • Beste Annette,

     Op de een of andere manier ben ik er van uitgegaan dat je opdrachtgever geen particulier is. Dan geldt namelijk de regeling voor witte werksters niet. Is de regeling wel van toepassing (en gaat het dus om werk in een particuliere woning), dan mag je drie dagen per week onbelast huishoudelijk werk doen. Het aantal uren per dag maakt daarbij niet uit. Ook mag je meerdere opdrachtgevers hebben, maar wel binnen die drie dagen.

 15. Hoi ik heb een vraagje ik wil schoonmaken bij particulieren en/ of bedrijven. Moet ik nu wel mij inschrijven bij de KvK.
  En ik hoorde dat je van je uurtarrief 40 % erbij moet berekenen wat je aan belasting ( inkomstenbelasting, .btw en onkosten( zoals verzekering, reiskosten ja/,nee) wat je over houd jou netto bedrag is kan je daar ongeveer van uit gaan? Dus als ik € 16,- vraag aan een klant dan hou ik letterlijk € 9.60 over voor mij zelf ( €16,= – 40% ,= €9,60 ) klopt dit

  • Beste Carla,

   Als je structureel inkomsten hebt uit werk (en niet uit loondienst), dan moet je je inschrijven bij de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel geeft jouw gegevens door aan de belastingdienst. De belastingdienst nodigt je dan uit, voor zover nodig, om aangifte te doen voor de omzetbelasting en later voor de inkomstenbelastingen.

   Wat je precies gaat overhouden van je bruto uurtarief, hangt af van het tarief, dat je voor de BTW moet hanteren, hoe hoog jouw onkosten zijn en verder je persoonlijke situatie zoals o.a. ander werk, een partner of niet, kinderen, een eigen huis en je vermogen. Het is dus niet in zijn algemeenheid te zeggen wat je precies zult overhouden. Maar onderschat het niet, 40% is het al snel.

 16. Ik wil iemand een dag per week voor 3 uur inhuren voor huishoudelijk werk. Dit zou dan kunnen onder de regeling Dienstverlening aan huis. Punt is dat hulp ook ingeschreven staat bij KvK. met yoga activiteiten (kleinschalig) en dus een bedrijfje heeft. Kan voor het huishoudelijke werk dan toch de regeling Dienstverlening aan huis toegepast worden. Of zijn alle werkzaamheden die iemand met een inschrijving bij KvK. doet per definitie ondernemersactiviteiten.
  Inkomsten uit huishoudelijk werk vallen dan onder Inkomsten uit overig werk en Yoga activiteiten vallen onder Winst uit onderneming.

  • Beste Kees,

   Als de bedrijfsactiviteiten omschreven zijn als yoga activiteiten dan lijkt mij huishoudelijk werk hier niet onder te vallen en moeten deze behandeld worden resultaat uit overig werk (ROW). Het hangt dus sterk af van de precieze omschrijving van de activiteiten bij KvK en in de aangifte inkomstenbelastingen.
   Je kunt bij ROW natuurlijk geen gebruik maken van de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. en de uren tellen natuurlijk ook niet mee voor de uren besteed binnen de onderneming.

 17. Hallo,
  Iemand komt een dag in de week 3 uur huishoudelijk werk doen bij mij.Zou dus onder regeling Dienstverlening aan huis kunnen. Punt is dat zij ook ingeschreven staat bij KvK. met yoga activiteiten.Kunnen we dan toch de werkzaamheden onder de regeling Dienstverlening aan huis laten vallen en een daarbij behorend contract kunnen opstellen.

 18. Goedendag,

  Ik heb gesolliciteerd voor alphahulp en de bruto uurvergoeding is 12 euro incl. 21%BTW (..)
  Ik moet dus een BTW nummer aanvragen. Een inschrijving bij de KVK is blijkbaar niet nodig omdat ik via bemiddelingsovereenkomst werk.
  Als zelfstandige heb ik geen recht op loondoorbetaling bij ziekte.
  Ik heb er grote twijfels over en ik ben benieuwd naar uw mening hierover.

 19. Waar vind ik vacatures voor zzp huishoudelijke. Voor bijvoorbeeld mensen die pgb ontvangen.
  Ik heb 1 site maar daar heb ik nog niet veel succes. Iemand tips regio den haag.

 20. Ik lees ergens dat als een huishoudelijke hulp niet meer dan 500 euro per maand verdient en zij bijvoorbeeld maar 1 of 2 ochtenden ergens werkt, zij helemaal geen belasting hoeft te betalen. Klopt dat?
  Ik wil nl vanuit het pgb van de WLZ onze huidige hulp inhuren, maar zij wil geen belasting betalen etc. Dat vindt ze teveel gedoe en ze weet niet of ze daardoor wordt geminderd op haar bijstandsuitkering.

 21. Beste

  Ik heb onlangs een aanbod ontvangen om schoonmaakdiensten uitvoer bij een beheerder onroerend goed (studentenhuis) dus binnen de woningen maar ik zit met berekening van BTW .Wat is de juiste tarief die ik zou moeten hanteren ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*