De kleineondernemersregeling (KOR) vanaf 1 januari 2020

De KleineOndernemersRegeling, vaak afgekort tot KOR, is een regeling waarbij kleine ondernemers geen BTW hoeven af te dragen. De KOR bestaat al langer, maar deze gaat per 1 januari 2020 volledig op de schop. Wil je er in 2020 gebruik van maken dan moet je je aanmelden voor 20 november 2019.
In de nieuwe regeling is de omzet bepalend voor de KOR. Sommigen spreken dan ook over de OVOB, Omzetgerelateerde Vrijstelling OmzetBelasting. Is deze omzet per kalenderjaar niet hoger dan € 20.000, dan kom je in aanmerking voor de nieuwe kleine ondernemers regeling (KOR) en anders niet.
Dat is een versimpeling ten opzichte van de oude regeling. Helaas levert dit voor redelijk wat ondernemers een nadeel op. Voor sommigen is er een voordeel. Dat zal hieronder duidelijk worden.

De omzet

Euro standbeeld

Het gaat om de totale omzet voor de levering van goederen en diensten die in Nederland belast zijn. Het maakt niet uit of deze omzet valt onder het BTW tarief van 0%, 9% of 21%.
Omzet die belast is in een ander land telt niet mee. Dit komt bijvoorbeeld als je diensten of goederen levert aan een EU-land en de BTW verlegd is naar jouw afnemer in het buitenland. Uitzondering hierop zijn dan weer leveringen en diensten belast met 0 % BTW aan afnemers in de EU. Die tellen wel weer mee bij de omzet voor de KOR.

Ook sommige btw-vrijgestelde omzet telt mee, namelijk die voor:

 • de levering en verhuur van onroerende zaken;
 • financiële diensten;
 • verzekeringsdiensten.

Andere vrijgestelde omzet telt niet mee zoals voor onderwijs, medische diensten, sportdiensten en diensten door schrijvers en journalisten.
Wat ook niet meetelt voor de KOR zijn prestaties waarvan de BTW naar u verlegd is door een Nederlandse onderneming, zoals bijvoorbeeld in de bouw vaker gebeurt.

Het is duidelijk dat deze nieuwe KOR een behoorlijk nadeel kan opleveren voor degenen die (deels) omzet maken in de categorieën, die vallen onder de lagere tarieven.

Margeregeling

Maak je gebruik van de margeregeling dan ging men er eerst van uit dat die € 20.000 gold voor de winstmarge. Maar dankzij een uitspraak van het Europese Hof van Justitie gaat het om de totale verkoopopbrengst. Dat is wat de belastingdienst nu ook aan houdt.

Omzet voorgaande jaren

In principe gaat het om je daadwerkelijke omzet. Dat is dus vooreerst in 2020. Die kun je natuurlijk nu alleen nog maar inschatten.
De belastingdienst zal alvorens jou de vrijstelling toe te kennen wel kijken naar jouw omzet in voorgaande jaren. Die mag hoger zijn geweest dan € 20.000. Maar als die ruim hoger was dan wordt je aanvraag afgewezen. Wat ‘ruim’ dan precies is, is niet duidelijk.
Je kan overigens na een afwijzing hier nog wel beroep tegen aantekenen.

Toewijzing voor onbepaalde tijd

Logo Belastingdienst

Word je geaccepteerd dan krijg je een beschikking voor drie jaar. Wil je na drie jaar doorgaan met de KOR dan hoef je verder niets te doen, want dan word de periode automatisch verlengd met drie jaar.
Als na die drie jaar wilt stoppen dan moet je dat zelf melden. Let wel op: je kunt niet tussentijds opzeggen.
Bestaande ondernemers met een vrijstelling krijgen automatisch de nieuwe vrijstelling. Maar je blijft wel verplicht om je te melden bij de belastingdienst als jouw omzet boven de € 20.000 uitkomt.

Omzet toch hoger

Heb je de vrijstelling toegewezen gekregen voor bijvoorbeeld 2020 en je komt er gedurende het jaar achter dat je boven die € 20.000 omzet uitkomt, dan moet je dat meteen melden bij de belastingdienst. Je bent vanaf dat moment ook weer BTW-plichtig.

Euromannetje


Bij een kwartaalaangifte betekent dat dat je aangifte moet gaan doen vanaf het kwartaal waarin de overschrijding valt. Het vervallen van de vrijstelling geldt dus niet met terugwerkende kracht tot het begin van het kalenderjaar. De omzet voor de overschrijding blijft vrij van BTW.
Je mag wel vanaf het moment dat je weer aangifte moet doen, tot drie jaar daarna geen gebruik meer maken van de KOR.

Een aangifte wordt standaard gedaan per kwartaal. Jaaraangiftes zijn niet meer mogelijk. Soms moet je een maandaangifte doen, bij een te hoge omzet of omdat je teveel te laat bent geweest.

Andere voorwaarden

Naast de hoogte van de omzet zijn er nog een aantal andere voorwaarden om voor de KleineOndernemersRegeling (KOR) in aanmerking te komen. Dat zijn:

 • Je bent BTW-ondernemer.
 • Je bent als ondernemer in Nederland gevestigd. Of je hebt hier een vaste inrichting.
 • Je geen aankopen doet binnen de EU, waarbij de BTW is verlegd naar jou.

Meer rechtspersonen

Nieuw is dat er naast eenmansbedrijven of vennootschappen onder firma (Vof’s) nu ook stichtingen, verenigingen en BV’s van deze regeling gebruik kunnen maken.

Aanmelden

De tijd tikt voor de euro's

Aanmelden kan via een formulier van de belastingdienst. Om voor heel 2020 voor de KOR in aanmerking te komen moet je aanmelding binnen zijn bij de belastingdienst voor 20 november 2019.
Na 20 november 2019 kun je je natuurlijk ook aanmelden. Wel gaat de regeling pas in minimaal vier weken na het indienen van de aanvraag en dan vanaf de daarop volgende aangifteperiode. Doe je jouw aanvraag op 21 november 2019 en val je in de categorie kwartaalaangifte, dan kun je op zijn vroegst de regeling per 1 april 2020 in laten gaan.

Consequenties

Mag je gebruik maken van de kleine ondernemers regeling dan geldt ook dat je:

 • geen BTW in rekening mag brengen aan je klanten.
 • dus ook geen BTW mag vermelden op jouw facturen.
 • helemaal geen facturen hoeft te versturen voor de BTW. Je mag het natuurlijk wel. Het is vaak ook nodig voor een fatsoenlijke administratie voor de inkomstenbelastingen. Op de factuur moet je dan wel vermelden dat een vrijstelling van de omzetbelasting van toepassing is.
 • geen BTW-aangifte meer doet. Er zijn wel een paar uitzonderingen zoals (mogelijk) bij de verkoop van onroerend goed en de levering van auto’s binnen de EU.
 • niet meer de BTW over jouw zakelijke kosten en investeringen kunt aftrekken. Het kan het zelfs gebeuren dat je de BTW moet herzien, dat wil zeggen deels moet terugbetalen.

Herzieningsregeling

De herzieningsregeling houdt in dat je de BTW op investeringsgoederen moet herzien als er sprake is van gemengde BTW tarieven en wanneer deze tarieven veranderen. Dit is dus het geval wanneer u bij het doen van investeringen BTW-plichtig was en later niet meer, omdat u onder de KOR bent gaan vallen. U zult dan een deel van de in het verleden teruggevraagde BTW terug moeten betalen.
Voor roerende zaken geldt hiervoor minimaal een termijn van 5 jaar. Was de investering 3 jaar terug, dan betaalt u bijvoorbeeld 2/5 deel van de BTW terug. Dat wil zeggen 1/5 in het lopende jaar en 1/5 in het jaar daarna. Voor onroerende zaken geldt een termijn van 10 jaar. Is het bedrag van de herziening in een boekjaar minder dan € 500, dan hoeft u niets terug te betalen.
De herzieningsregeling is ingewikkeld en het wordt nog ingewikkelder als u gedurende een boekjaar eerst gebruik maakte van de KOR en later niet meer. Lees er meer over op de site van de belastingdienst.

Wel of niet aanvragen?

In sommige gevallen is het meteen duidelijk dat meedoen aan de nieuwe KleineOndernemersRegeling (KOR) voordelen heeft. Zeker wanneer je altijd al een (veel) lagere omzet had dan € 20.000 en je niet in aanmerking kwam voor een teruggave. Maar veel andere gevallen zijn minder duidelijk. Ik beschrijf er hieronder een aantal.

Je kunt overigens via een hulpmiddel van de belastingdienst zelf controleren of je gebruik kunt maken van de kleineondernemersregeling.

Je krijgt altijd al geld terug
Kom je per saldo in een jaar in aanmerking voor een teruggave, dan zul je zeker niet onder deze regeling willen vallen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als jouw verkoop in een laag tarief valt en de voorbelasting in een hoog tarief. Of omdat je de BTW (deels) kunt verleggen.

Euro's berekenen

Weinig afdracht bij een hoge omzet
Heb je normaal gesproken weinig BTW af te dragen ondanks een hoge omzet (zie hierboven voor mogelijke redenen) dan ben je de pineut, want dan kom je nu niet meer in aanmerking voor de KOR. Je zult nu dat ‘weinige’ ook daadwerkelijk moeten afdragen. Dat is dan maximaal een verlies van € 1.345.

Ondernemers als klant
Heb je veel ondernemers als klant die rekenen op de aftrek van de BTW, dan moet je oppassen. Als jij onder de vrijstelling valt, dan kunnen deze klanten geen BTW meer aftrekken. Je kunt dan wel een netto tarief zonder BTW gaan berekenen, maar dan schiet jij er weer niets mee op of althans niet veel. En de administratieve verlichting door de KOR is voor kleine ondernemers vaak niet groot.

Wisselende omzetten
Fluctueert jouw omzet stevig of verwacht je een stijging van de omzet boven de € 20.000 dan is het ook al snel de vraag of je van deze kleineondernemersregeling gebruik moet gaan maken. Het risico dat je er toch uitvliegt is groot. En vervolgens mag je er drie jaar geen gebruik meer van maken.
Het is ook administratief lastig als je gedurende een lopend jaar er achter komt dat jouw omzet te hoog wordt.

Grote investeringen
Je kunt jouw deelname niet tussentijds beëindigen omdat je bijvoorbeeld een grote investering wil doen. Afmelden kan pas na afloop van de periode van drie jaar. En je mag dan voor minimaal drie jaar ook niet meer van de KOR gebruik maken. Doe je dat na die drie jaar weer wel, dan heb je kans dat je de BTW moet herzien en alsnog een deel moet terugbetalen.

Aan het werk

Starters
Startende ondernemers moeten goed opletten als ze gebruik willen maken van de regeling. Zij moeten minstens vier weken vóór de start van hun activiteiten de regeling aanvragen, anders zijn ze niet vanaf het begin vrijgesteld van de BTW-verplichtingen.
Let wel op. Meestal zal in de opstartfase meer geïnvesteerd worden dan omgezet. Je kunt dan BTW terugkrijgen. En dan is het beter te wachten met aanvragen en eerst deze BTW incasseren. Al zul je een deel weer terug moeten betalen van de herzieningsregeling voor investeringsgoederen.

6 Replies to “De kleineondernemersregeling (KOR) vanaf 1 januari 2020”

 1. Die 20.000… is dit de totale omzet of het uiteindelijke belastbare inkomen na aftrek van bv zelfstandigenaftrek etc.. Dat staat nergens vermeldt. Wel zo handig als dat duidelijk is.

  • Beste Kees, om welke omzet het gaat staat duidelijk in het begin onder het kopje ‘De omzet’. Daar kan ik weinig meer aan toevoegen. De zelfstandigenaftrek of welke aftrek dan ook heeft niets met de omzet te maken, dus die tellen niet mee.

 2. Ronduit de beste informatie rond dit onderwerp dat er te vinden is. De enige die beter wordt van de OVOB is de overheid.

  Gelukkig zijn er boekhoudprogramma’s die je op ieder moment laten schakelen tussen Ovob en belastingplichtig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*