BBZ (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen)

Folfer Bijstandverlening voor Zelfstandigen (Bbz) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Heb je een bijstandsuitkering en wil je een eigen bedrijf beginnen, dan kun je voor financiële steun een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004). Je hebt dan maximaal een jaar om je onder begeleiding voor te bereiden op het starten van een eigen bedrijf. Je behoudt in dit jaar jouw uitkering, maar je hoeft niet te solliciteren. Je stelt onder meer een ondernemingsplan op. De gemeente bekijkt vervolgens of jouw bedrijf levensvatbaar is. Als dit zo is, kun je aan de slag als zelfstandige. Je komt dan in aanmerking voor een periodieke uitkering tot bijstandsniveau gedurende maximaal 3 jaar en/of een starterskrediet.
Gedurende deze fases kunnen deskundigen je bijstaan. De gemeente kan (een deel van) de kosten hiervoor vergoeden.

Voorwaarden Bbz-uitkering

Als je een uitkering op basis van het Bbz wilt ontvangen moet jouw bedrijf niet alleen levensvatbaar zijn, je moet ook voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • je moet aan eventuele vestigingseisen voldoen;
 • je moet minimaal 1.225 uur per jaar in jouw bedrijf werkzaam zijn. Dat is gemiddeld 23,5 uur per week;
 • kapitaalverstrekking via een bank of een borginstellingsfonds is niet mogelijk.
 • jouw inkomen ligt naar verwachting onder het bijstandsniveau.

Starterskrediet

In de startfase kun je bij jouw gemeente op basis van de Bbz een starterskrediet aanvragen van maximaal € 36.762 (per 1 januari 2019). Dit krediet is een lening waarover rente moet worden betaald (8% per 1 januari 2019). Dit starterskrediet is bedoeld om noodzakelijke investeringen in jouw bedrijf te financieren. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van machines en voorraden, voor investeringen tijdens de acquisitie en/of begeleiding door deskundigen.
Om voor een starterskrediet via de gemeente in aanmerking te komen, mag het inkomen van jou en jouw eventuele partner niet meer bedragen dan de van toepassing zijnde bijstandsuitkering.

Doelgroepen

De Bbz is er niet alleen voor starters, maar bijvoorbeeld ook voor oudere zelfstandigen met een slecht lopend bedrijf. Om precies te zijn, de verschillende doelgroepen van de Bbz zijn:

 • Mensen met een bijstand- of werkeloosheidsuitkering die als zelfstandige aan de slag willen;
 • Zelfstandigen die het tijdelijk financieel moeilijk hebben;
 • Oudere zelfstandigen (ouder dan 55 jaar) met een niet-levensvatbaar bedrijf;
 • Zelfstandigen met een niet levensvatbaar bedrijf die willen stoppen.

Wijziging per 1 januari 2020

De regeling wordt de komende jaren afgebouwd voor oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf. vanaf 1 januari komen alleen nog die zelfstandigen hiervoor in aanmerking als ze geboren zijn voor 1 januari 1960.

Aanvragen

Aanvraagformulieren voor bijstandsverlening op grond van het Bbz zijn verkrijgbaar bij de Sociale Dienst in uw gemeente. Daar kun je ook de aanvraag indienen.
Heb je een WW uitkering dan heeft het UWV een eigen regeling voor het starten van een eigen bedrijf met een WW-uitkering. Wel kun je dan ook op basis van de Bbz in aanmerking komen voor een starterskrediet.

Rijksoverheid.nl

Meer informatie over de Bbz van de Rijksoverheid.

2 Replies to “BBZ (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen)”

 1. Geachte heer Bouten,
  Ik kwam per toeval op uw web-site terecht.
  Heb geconstateerd dat uw tekst over startkapitaal iet wat achterhaald is.
  bij deze treft u het huidige normbedrag voor het startkapitaal aan.

  Startkapitaal.
  U kunt als startende ondernemer in de vorm van een rentedragende lening maximaal € 35.393 (per 1 januari 2015) aan bedrijfskapitaal ontvangen.

  Hopende bij deze voldoende te hebben geïnformeerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*